Diny Jurg Ridder in de Orde van Oranje Nassau
/ by /   Nieuws / 0 comments

Diny Jurg Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vanochtend is ons bestuurslid en coördinator huifbedrijden Diny Jurg Koninklijk onderscheiden.
Koning Willem-Alexander heeft Diny benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Het bestuur feliciteert Diny namens alle Gravenruiters van harte en we zijn trots dat Diny zich als bestuurslid en vrijwilliger inzet voor ‘de Gravenruiters’.

Toespraak burgemeester

De toespraak van burgemeester Hermans – Vloedbeld voorafgaand aan het opspelden van de onderscheiding.

Vrijwilliger en bestuurslid van de Looleeruiters, vrijwilliger van de Almelose Ruiterdagen, vrijwilliger bij de Gravenruiters, vrijwilliger bij de stichting De Klup, en zo kan ik wel even doorgaan, want u doet zoveel dat me werkelijk afvraag hoe u nog tijd overhoudt voor uw werk op de afdeling Radiologie bij de Ziekenhuisgroep Twente, terwijl u ook nog moeder en mantelzorger bent. Jarenlang zette u zich belangeloos in voor heel veel organisaties (bij de Looleeruiters begon u al in 1994) en tot op de dag van vandaag gaan uw inzet en gedrevenheid onverminderd door.

Veel van uw activiteiten staan in het teken van verstandelijk gehandicapten, mede omdat u zelf een gehandicapte dochter heeft. Zo richtte u samen met anderen de oppas- en thuishulpcentrale Midden en Noord-Oost Overijssel op, was u consulent bij de Nederlandse Sportbond voor Gehandicapten en bent u coördinator van het huifbedrijden bij  De Gravenruiters. De groeiende belangstelling voor het huifbedrijden is mede te danken aan uw betrouwbare en betrokken inzet.

U was nauw betrokken bij de oprichting van de Cliëntenraad van de Twentse Zorgcentra, waarbij u vanuit uw gedreven persoonlijkheid onder andere hebt meegewerkt aan de Zorgvisie, die is ontwikkeld vanuit cliëntperspectief.

Al sinds 1994 bent u vrijwilliger bij De Klup, waar u  vooral bezig bent met het recreatief zwemmen,  maar bijvoorbeeld ook als begeleider naar het jaarlijkse muziekevenement in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Een spektakel met zo’n 13.000 mensen met een beperking, waarbij u een groepje van 5 personen onder uw hoede heeft. Een enorme  verantwoordelijkheid want het risico is groot dat er iemand kwijt raakt. Dat is al heel wat, maar wat te denken van het begeleiden van verstandelijk gehandicapten naar Disneyland Parijs, waarbij de begeleiding zelf verantwoordelijk is voor de busreis, het inrichten en verblijven in bungalows, zelf eten koken en ga zo maar door?

Als voorzitter van de toenmalige Oppas- en Thuiscentrale sprong u al in 1980 op de bres voor mantelzorgers. Een woord dat pas vele jaren later bekend werd. Uw drive is dat de zorg voor een naaste niet alleen hoeft te worden gedragen, en dat beide ouders zorg met een baan kunnen combineren. Met uw enorme inzet, sterke persoonlijkheid, betrokkenheid, enthousiasme, uw frisse kijk en kunde heeft u daaraan een grote bijdrage geleverd. Daarmee toonde u een vooruitziende  blik. Als het gaat om mantelzorg was u echt een visionair. Veel mensen zijn u dank verschuldigd voor uw niet aflatende ijver om mensen met een gehandicapte huisgenoot enige lucht te geven.

Ook binnen de paardensport betekent u veel. Niet alleen bij wedstrijden zoals de Almelose Ruiterdagen, maar ook als één van de coördinatoren van het plan om ponyrijden voor alle lagen van de bevolking toegankelijk te maken. Inmiddels krijgen wekelijks 40 jonge kinderen les tegen een zeer geringe vergoeding. Uw open houding en het vertrouwen dat u uitstraalt, maakt dat iedereen bij u terecht kan. U biedt altijd een luisterend oor. U geeft mensen het gevoel dat ze er toe doen…

Mensen noemen u spontaan, behulpzaam, vol energie en warm aanwezig. Iemand anders zei: “Gewoon een prachtmens.”

Beste Diny Jurg, ik ben blij u als eerste te kunnen feliciteren met het feit dat Koning Willem-Alexander u heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bron: www.geleraaf.nl

SHARE THIS