GA Plan

Gravenruiters Almelo Plan

DG

GAPlan de tent

Lok ons uit de tent!

De Gravenruiters wil een nieuwe voorziening realiseren op haar eigen grond. In afwachting van aanpassing van het bestemmingsplan heeft De Gravenruiters gebruik gemaakt van een tijdelijke voorziening. De tent van De Gravenruiters die al twaalf jaar dienstdoet als binnenbak, mag nu echt niet langer meer blijven staan. De tent weerspiegelt de staat waarin de gehele manege verkeert. De gangpaden zijn te smal voor de rolstoelen van onze deelnemers, er is te weinig ruimte om de paarden overdekt te verzorgen, containers fungeren als stal en opslagruimte en de kantine en het kantoor zijn gehuisvest in een portacabin. Door het ontbreken van een liftinstallatie moeten we voor het Huifbedrijden uitwijken naar een andere plek.

Om beweging, ontspanning en therapie aan te kunnen blijven bieden aan mensen met een beperking is het voor De Gravenruiters noodzakelijk dat er een nieuwe voorziening wordt gerealiseerd die gebruiksvriendelijk en weersonafhankelijk is voor onze kwetsbare deelnemers.

Hier staat iets te gebeuren

De tent die al negen jaar dienstdoet als binnenbak, biedt geen duurzame toekomst. Ook de andere voorzieningen staan ver af van een ideale situatie. De buitenbak kan bij regen niet gebruikt worden, niet alle paarden kunnen worden gehuisvest, gangpaden zijn te smal voor rolstoelen, er is te weinig ruimte om de paarden overdekt te verzorgen, containers fungeren als stal en opslagruimte, de kantine en het kantoor zijn gehuisvest in een portakabin en er is geen liftinstallatie voor het Huifbedrijden.

Om de deelnemers bij De Gravenruiters in de toekomst beweging, ontspanning en therapie aan te bieden en hun specifieke kwaliteiten te ontwikkelen is het noodzakelijk dat er een nieuwe voorziening wordt gerealiseerd die gebruiksvriendelijk is voor onze kwetsbare doelgroepen.

Hier staat iets te gebeuren

Samen bereiken we meer!

De Gravenruiters zet niet alleen in op het bouwen van een duurzame voorziening die aangepast is aan haar doelgroepen, maar ook op het professionaliseren van haar organisatie.
Om recht te doen aan de investering  en omdat de nieuwe voorziening meer mogelijkheden biedt, wil De Gravenruiters haar huidige activiteiten versterken, nieuwe activiteiten ontwikkelen en meer deelnemers bedienen. Samen bereiken we meer!

Meer dan alleen paardrijden!

De Gravenruiters biedt meer dan alleen paardrijden! Wij bieden een voorziening waarin talenten worden gestimuleerd en ieders kwaliteiten tot hun recht komen. Paarden zijn hierin een middel en onze uniek verbindende formule is het vliegwiel om meerwaarde te creëren voor deelnemers en maatschappij.

Het belangrijkste wat wij aanbieden is misschien wel onze ‘manege beleving’. De sfeer die wij weten te creëren, het buiten bezig zijn met paarden en anderen dieren, de verbinding tussen onze diverse doelgroepen ondersteund door de vele vrijwilligers, zorgt ervoor dat mensen het vertrouwen vinden zichzelf en talenten van anderen te ontwikkelen.

De uniek verbindende formule van De Gravenruiters brengt mensen bij elkaar. Verschillende doelgroepen kunnen elkaar niet alleen ontmoeten, maar dragen ook vooral bij en zijn essentieel in het bereiken van elkaars en gemeenschappelijke doelen. Op deze wijze ontstaat er een natuurlijke
integratie van onze activiteiten en mensen met zeer diverse achtergronden. Mensen helpen elkaar!

Landdag 2016

Lok ons uit de tent!

Help De Gravenruiters bij het realiseren van een nieuwe voorziening.

Doneer of neem contact met ons op over andere vormen van ondersteuning.

De Gravenruiters in een notendop

DG

DG

Maatschappelijke meerwaarde

logo-SROI Netwerk
logo-Saxion
logo-The SROI Network

Stichting De Gravenruiters is een manege waar ruiters met specifieke talenten eigen waarde creëren en werken aan een zelfstandig leven. Het heeft een belangrijke functie in de regio Almelo en sluit heel goed aan bij het beleid van de gemeente en nationale overheid om burgers te verbinden en actief te laten meedoen in de lokale samenleving.

Met relatief weinig subsidie weet de stichting samen met ruiters, vrijwilligers en investeerders bijzondere activiteiten te organiseren. Het is een initiatief zonder façades en voorziet in de wens van de overheid om burgers en bedrijven actief te betrekken bij de invulling van sociaal beleid. De Gravenruiters geeft bijvoorbeeld invulling aan WMO beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning), is maatschappelijk verantwoord (MVO) en is een sociale onderneming in ontwikkeling (sociaal beleid uitvoeren met minder subsidies).

De diensten en services zijn gericht op mensen met beperkingen – specifieke talenten – die hun dagelijks leven prettiger willen maken. Dat doen ‘de Gravenruiters’ via paardrijden – op maat aangepast aan de mogelijkheden van de betrokkenen – en via ondersteunend werk op maat voor mensen, die zich daardoor beter voelen. Mensen met specifieke talenten helpen via werk of hobby op maat leidt tot minder kosten voor onze maatschappij als geheel.

DG

Partners

De Gravenruiters heeft samen met Aveleijn en De Twentse Zorgcentra is een intentieverklaring tot samenwerking opgesteld. Ook in de nieuwe voorziening willen onze partners samenwerken met De Gravenruiters op het gebied van werken en recreëren.

Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, werken, onderwijs en relaties. Cliënten van Aveleijn nemen bij ‘de Gravenruiters’ deel aan de dagbesteding en sociale re-integratie. Een medewerker van Aveleijn is werkzaam op onze manege en in samenwerking met onze eigen instructrices en vrijwilligers wordt de benodigde begeleiding geboden.

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Aan het Aangepast paardrijden en het Huifbedrijden nemen veel cliënten deel van De Twentse Zorgcentra.

Via Ruim Baan, onderdeel van De Twentse Zorgcentra krijgen we aanmeldingen voor deelname aan dagbesteding.

DG

Sponsoren GA Plan