Huisregels

Huisregels

 • Tijdens de les dient altijd een goedgekeurde cap gedragen te worden. Uitzonderingen alléén op vertoon van een medische verklaring.
 • Roken in de gebouwen / tent en op het terrein is verboden. Buiten de hekken op de parkeerplaats is het toegestaan.
 • Men dient altijd de instructies van de dienstdoende instructrice op te volgen.
 • Het verhandelen, in bezit hebben en/of gebruiken van drugs is op het terrein van onze stichting ten strengste verboden. Bij constatering zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Van het misbruiken en/of mishandelen van een pony en/of paard zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Bij diefstal en/of vernielingen, zal de schade bij de veroorzaak(st)er worden verhaald en zal er aangifte bij de politie worden gedaan.
 • De Stichting de Gravenruiters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel opgedaan binnen of buiten de gebouwen/tent.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in of buiten de gebouwen/tent zijn niet toegestaan. Bij overtreding zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • De Stichting de Gravenruiters is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van persoonlijke goederen.
 • Bij het niet naleven van de huisregels heeft het bestuur het recht de toegang tot de lessen en/of het terrein te ontzeggen.
 • Bovenstaande regels gelden niet alleen voor onze manege of ons terrein, maar ook op locaties waar activiteiten worden gehouden onder verantwoording van het bestuur van de Stichting de Gravenruiters