Promotie café De Gravenruiters
/ by /   Vacatures / 0 comments

Regelaar Sponsoring

Je zoekt nieuwe sponsoren, onderhoudt contact en draagt zorg voor een goede uitvoering en ontwikkeling van het sponsorbeleid.

Verantwoordelijkheid

In het algemeen is de regelaar verantwoordelijk voor:

 • Het functioneren van het team.
 • Het vertalen van de wensen, noden van het team naar bestuursvoorstellen.
 • Het invoeren van bestuursbesluiten in het team.
 • Het zorg dragen voor een goede informatiestroom naar andere relevante teams.
 • Het mede zorg dragen voor een goede opzet van de begroting.
 • Het zorg dragen voor relevante gegevens voor de financiële kwartaalrapportage.

De regelaar is bevoegd zelfstandig beslissingen te nemen, binnen het bekende beleid van De Gravenruiters.

Typering

Zorgt dat de boel geregeld is en kan werken!

Belangrijkste kenmerken

 • Kunnen inleven en werken in een vrijwilligersorganisatie.
 • Kunnen wisselen tussen de rol van bestuurder en de rol van teamleider.
 • Basisinzicht in de werking van een begroting en tussentijdse financiële rapportages.
 • Oog hebben voor de samenhang van de teams.
 • Levenservaring.
 • Communicatief vaardig.

Tijdsinvestering

Naar schatting gemiddeld tussen de drie en vijf uur per week.

Iedereen doet mee

De Gravenruiters wil het bewegen met en het beleven van paarden aanbieden aan kwetsbare doelgroepen in de maatschappij. Om dit mogelijk te maken krijgen wij ondersteuning van veel mensen en organisaties. Wil jij met jouw talenten deze ondersteuning beter organiseren en uitbreiden, neem dan contact met ons op.

SHARE THIS