ANBI & Certificering

ANBI & Certificering

DG

Wij zijn een gecertificeerde organisatie

Logo Calibris

Calibris certificaat

De Gravenruiters is een erkend leerbedrijf. Het Calibris kenniscentrum voor
leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport heeft ons op 04-03-2014 het
certificaat toegekend.
Stagiaires van het HBO, MBO en voortgezet onderwijs worden door onze
instructeurs en vrijwilligers begeleid. Hiervoor zijn de benodigde opleidingen
gevolgd.

Calibris certificaat
logo anbi

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Gravenruiters is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet
voor het algemeen nut. Als ANBI kan De Gravenruiters gebruik
maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de
energiebelasting.