Partners

Samen staan we sterker!

DG

Aveleijn logo

Aveleijn

Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, werken, onderwijs en relaties.

Aveleijn is een belangrijke partner op de manege. Door het aanbieden en organiseren van dagbesteding levert Aveleijn een bijdrage aan het stalbeheer en onderhoud van het terrein. Dit alles gebeurd zonder rekening. Toch
levert deze samenwerking De Gravenruiters meer op dan bovenstaande diensten. Aveleijn investeert in De Gravenruiters. Met financiële ondersteuning van Aveleijn is er een mini kinderboerderij gerealiseerd met kleinvee. Dit geeft een meerwaarde voor de dagbesteding van Aveleijn alsmede voor de ruiters en cliënten van De Gravenruiters.

logo de twentse zorgcentra

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente.

Aan het Aangepast paardrijden en het Huifbedrijden nemen veel cliënten deel van De Twentse Zorgcentra. Zo komt ‘Bij Uitstek’ (dagbesteding van De Twentse Zorgcentra) elke maand met 4 wisselende cliënten Huifbedrijden.

logo ruim baan

Ruim Baan

Door het aanbieden van arbeidsplaatsen, betaald of onbetaald, aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, werkt Ruim Baan aan integratie en participatie in de maatschappij.

Via Ruim Baan, onderdeel van De Twentse Zorgcentra kun je bij De Gravenruiters deelnemen aan de sociale re-integratie en dagbesteding.

TMZ logo

Trivium Meulenbelt Zorg

Al meer dan 40 jaar is Het Meulenbelt een begrip in Almelo en omgeving. De veelzijdige TMZ-locatie is te vinden op een fraaie plek, omgeven door water en groen.  Het Meulenbelt heeft een multifunctioneel karakter. Naast verpleeghuiszorg wordt er hoogwaardige geriatrische revalidatie geboden en kunnen bezoekers voor gerichte behandeling en activiteiten terecht bij de dagbesteding of dagbehandeling.

Bij TZM bieden we op de locatie Meulenbeld  koetsritten aan. Bewoners van het  Meulenbeld kunnen achterin onze menwagen genieten van een heerlijke buitenrit en het contact met onze paarden.

Logo Zorgaccent

ZorgAccent

ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in zorg, welbevinden, wonen en behandeling in Twente en Salland.

Via ZorgAccent nemen cliënten deel aan sociale re-integratie en dagbesteding bij De Gravenruiters.

logo 's Heeren Loo

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Cliënten van ’s Heeren Loo  nemen bij De Gravenruiters deel aan de sociale re-integratie en dagbesteding.

JP van den Bent stichting logo

JP van den Bent stichting

JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Wat voor de één heel gewoon is, is dat voor de ander niet. En andersom net zo. We helpen mensen hun leven te leven zoals zij dat willen. We bieden de ondersteuning die nodig is om idealen, dromen en wensen – waar haalbaar – te vervullen.

Cliënten van de JP van de Bent stichting nemen bij De Gravenruiters deel aan dagbesteding.

aksept groep logo

Aksept

Aksept is een adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van arbeidsparticipatie en gezondheid. Wij adviseren organisaties en deelnemers op het gebied van werk en gezondheid. Belangrijke thema’s zijn arbeidsparticipatie (re-integratie), gezondheid, ziekteverzuim, jobcoaching, begeleiding op de werkvloer van werknemers en werkgevers, loopbaanadvies, persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling, etc. Ook biedt Aksept als AWBZ erkende zorginstelling dagbesteding en ambulante begeleiding. Onze specialisatie ligt bij de doelgroepen mensen met ASS problematiek (Autisme Spectrum Stoornis) en aanverwante ontwikkelingsstoornissen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale problematiek.

Cliënten van Aksept nemen bij De Gravenruiters deel aan dagbesteding en sociale re-integratie.

logo gemeente almelo

Gemeente Almelo

De gemeente Almelo en De Gravenruiters werken samen in het sociale domein. Als voorliggende voorziening biedt De Gravenruiters veel mogelijkheden om de maatschappelijke vraag te beantwoorden.

De Gravenruiters biedt meer dan alleen paardrijden! Wij bieden een voorziening waarin talenten worden gestimuleerd en ieders kwaliteiten tot hun recht komen.
De uniek verbindende formule van ‘de Gravenruiters’ brengt mensen bij elkaar. Verschillende doelgroepen kunnen elkaar niet alleen ontmoeten, maar dragen ook vooral bij en zijn essentieel in het bereiken van elkaars en gemeenschappelijke doelen. Op deze wijze ontstaat er een natuurlijke
integratie van onze activiteiten en mensen met zeer diverse achtergronden. Mensen helpen elkaar.

Door de ondersteuning van de gemeente Almelo biedt het Meidenproject van De Gravenruiters aan meiden met sociaal/emotionele problemen de kans zich in een beschermde omgeving te ontwikkelen, weerbaarder te worden en vertrouwen op te doen.

de klup logo

Stichting de Klup Twente

Stichting de Klup Twente is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer jaarlijks 450 vrijwilligers en 8 beroepskrachten (5,3 fte) werken. Het is een organisatie die ervoor wil zorgen, dat mensen met een beperking kunnen beschikken over voldoende vrijetijdsmogelijkheden en in hun vrije tijd nergens worden uitgesloten.

We werken met de Klup en het Sportbedrijf Almelo samen in de sportimpuls ‘Kies je aangepaste sport’. In de Sportcarrousel laten diverse organisatie, waaronder De Gravenruiters, kinderen en volwassenen kennismaken met een aangepaste sport.

logo Scoop

Scoop welzijn

Scoop welzijn is dé organisatie voor welzijn in Almelo en omgeving. Scoop vindt het van groot belang dat ieder mens de mogelijkheid moet krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij het uitgangspunt.

De Gravenruiters biedt in samenwerking met Scoop Welzijn vrijwilligers de kans zichzelf te ontplooien en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Sportbedrijf Almelo

Sportbedrijf Almelo

Sportbedrijf Almelo is het enige en volledige loket voor en van sport en bewegen in Almelo. Sportbedrijf Almelo hecht grote waarde aan het mogelijk en toegankelijk maken van sport en bewegen voor iedere inwoner van Almelo.

De Gravenruiters kan een beroep doen op het Sportbedrijf voor bestuurlijk advies en opleiding en werving van vrijwilligers.

JeugdfondsSPORTCULTUUR

Jeugdsportfonds

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/ het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Ook bij De Gravenruiters kun je met ondersteuning van het Jeugdsportfonds Almelo sportief actief zijn met paarden. Lees meer in de folder van het Jeugdsportfonds.