FPG

Logo FPG
Juist met een beperking is het fijn om paard te rijden.

Federatie Paardrijden Gehandicapten

De Gravenruiters is aangesloten bij de Vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG). De FPG is sinds 1967 de overkoepelende organisatie van ruim 70 stichtingen en verenigingen in Nederland. De leden bieden op non profit basis het paardrijden voor mensen met een handicap aan. De FPG is op basis van een convenant horizontaal aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

De belangrijkste opdracht van de FPG is het kwaliteitsniveau van het paardrijden door mensen met een beperking op goed niveau te brengen en te houden. Sport en therapie moeten veilig en verantwoord plaatsvinden. Kennis moet worden uitgewisseld en overgedragen naar de lidorganisaties. Twee maal per jaar organiseert de FPG een studiedag waar instructeurs en/of vrijwilligers van De Gravenruiters aan deelnemen.