De Gravenruiters
Kinderrommelmarkt

Over De Gravenruiters

De Gravenruiters maakt het mogelijk dat mensen met en zonder beperking onder professionele begeleiding kunnen paardrijden. Mensen met een meervoudige beperking kunnen bij De Gravenruiters huifbedrijden. Kun je niet op een paard zitten maar wil je wel bewegen met een paard leer dan Mennen! In het meidenproject ontwikkelen meiden met sociaal / emotionele problemen hun weerbaarheid, zelfstandigheid en talenten. Daarnaast wordt sociale re-integratie en dagbesteding aangeboden waardoor mensen deelnemen aan de maatschappij.

Een passend aanbod

Bij De Gravenruiters beleven wekelijks vele mensen het samenwerken door en met paarden. Het aanbod van De Gravenruiters is speciaal gericht op ruiters met een beperking. Met behulp van aangepast materiaal, speciale hulpmiddelen en begeleiding door vakbekwame instructrices zijn wij in staat ons aanbod af te stemmen op ieders kunnen en behoeften. Met behulp van paarden is het mogelijk onze ruiters een bewegingsactiviteit aan te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op wat de ruiter wel kan.

landdag 2016
landdag 2016

Uniek verbindend

Het unieke aan de werkwijze van De Gravenruiters is dat alle activiteiten elkaar ondersteunen en versterken.
De meiden uit het Meidenproject helpen als vrijwilliger buiten schooltijden bij het Aangepast paardrijden waar veel begeleiding noodzakelijk is. Dit vrijwilligerswerk leert de meiden verantwoordelijkheid, behulpzaamheid en samenwerking ook buiten de kaders van hun eigen project.
De ruiters van het Paardrijden plus helpen door onze paarden en pony’s de gelegenheid te geven actiever te bewegen, zodat ze tijdens het Aangepaste paardrijden fit maar vooral braaf en rustig meelopen. Het Paardrijden plus levert ook veel vrijwilligers die een belangrijke rol spelen binnen de organisatie. Meiden uit het Meidenproject kunnen naar het Paardrijden plus doorstromen en blijven betrokken bij De Gravenruiters.

Voor de verzorging van onze dieren en het onderhoud van het terrein biedt de Dagbesteding en de Sociale re-integratie een zeer welkome ondersteuning. Terwijl de deelnemers werken aan hun eigen talenten en ontwikkeling leveren ze een belangrijke bijdrage aan De Gravenruiters.

Meer dan alleen paardrijden!

De Gravenruiters biedt meer dan alleen paardrijden! Wij bieden een voorziening waarin talenten worden gestimuleerd en ieders kwaliteiten tot hun recht komen. Paarden zijn hierin een middel en onze uniek verbindende formule is het vliegwiel om meerwaarde te creëren voor deelnemers en maatschappij. Het belangrijkste wat wij aanbieden is misschien wel onze ‘manegebeleving’. De sfeer die wij weten te creëren, het buiten bezig zijn met paarden en anderen dieren, de verbinding tussen onze diverse doelgroepen ondersteund door de vele vrijwilligers, zorgt ervoor dat mensen het vertrouwen vinden zichzelf en talenten van anderen te ontwikkelen.

Spaghetti eten

Missie

Door in een veilige sfeer je welkom te voelen en verbinding te ervaren tussen mens en dier. Door voor een ieder kansen te creëren en te kunnen benutten. Door het stimuleren van talenten centraal te stellen.

Visie

Bij de Gravenruiters komen ieders kwaliteiten tot hun recht en mag je jezelf zijn.

Veilig bereikbaar

Tarieven

Voor iedereen

Contact

ONS TEAM

Rijden met de beste

Het team van gediplomeerde instructeurs zorgt voor leuke, veilige en leerzame lessen.

Team
Team
Team

Meer over De Gravenruiters

Sinds 1972

De Gravenruiters biedt sinds 1972 ruiters met en zonder beperking gelegenheid om het samenwerken met paarden te beleven. In de afgelopen 45 jaar heeft stichting De Gravenruiters haar meerwaarde binnen de regio Almelo bewezen. Met beperkte middelen en steun van particulieren en bedrijven zijn we er in geslaagd een veilige en gezellige omgeving te creëren waar onze doelgroepen het vertrouwen vinden hun eigen talenten te ontwikkelen.

Onze naam

Toen in 1972 enkele leden van de Looleeruiters uit Almelo vonden dat paardrijden mogelijk moest worden voor mensen met een beperking, is besloten hiervoor een stichting op te richten.  Omdat de naam Looleeruiters vernoemd is naar de beek de Loolee werd besloten de nieuwe stichting te benoemen naar een andere beek in Almelo ‘de Graven’. Zo is de naam De Gravenruiters ontstaan.

logo De Gravenruiters kleur

Ons logo

De naam De Gravenruiters: Vernoemd naar de beek ‘de Graven’ in Almelo. Het Paard: Symbool voor het paardrijden en het symbool van Twente. De kleur van het paard: Zowel van het water (beek) en de kleur van de gemeente Almelo. Eén geheel : De Gravenruiters.

De Gravenruiters in een notendop