VPGO

Logo VPGO

Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost

De Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) is een overkoepelende vereniging waar 13 stichtingen uit oost Nederland bij zijn aangesloten die het paardrijden mogelijk maken voor ruiters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
De VPGO ondersteunt haar leden door een platform te bieden om kennis en ervaring uit te wisselen en biedt financiële ondersteuning door de verkoop van gebruikte kleding. De Gravenruiters is als lidstichting aangesloten bij de VPGO.

Landdag 2016

Landdag

De Landdag is een sport- en speldag, die bij toerbeurt wordt georganiseerd door één van de lidstichtingen ten behoeve van de ruiters en amazones van alle lidstichtingen. Dit is in Nederland in de ruitersport voor mensen met een beperking een volstrekt unieke gebeurtenis. De ruiters en amazones – zo nodig bijgestaan door vele vrijwilligers – rijden hun individuele ruiterproeven ten
overstaan van een jury. Voorts zijn er groepsproeven, onderlinge wedstrijden en behendigheidsproeven. Daarnaast worden er ook andere sport- en spelactiviteiten aangeboden.

Eén keer per twee jaar wordt de Landdag georganiseerd. De regionale opzet en het verkrijgen van de benodigde financiën voor de organisatie vereisen een intensieve voorbereiding en grootschalige organisatie. Om de Landdag ook voor de toekomst veilig te stellen is begin 2010 een aparte organisatie in het leven geroepen nl. ‘Stichting Landdag Oost’.

Kledingzakken VPGO - kledinginzameling

Kledinginzameling

De kledinginzameling is een belangrijke inkomsten bron van De Gravenruiters. Gebruikte kleding en schoenen (per paar vastgebonden) kunnen in plastic zakken op de manege worden ingeleverd. De opbrengst hiervan is volledig voor De Gravenruiters.
Tevens wordt er elk jaar plaatselijk door de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost een inzameling gehouden voor verschillende Overijsselse instellingen, waaronder De Gravenruiters.