SROI

Social Return On Investment

DG

Maatschappelijke meerwaarde

Elke euro die in De Gravenruiters wordt geïnvesteerd levert een euro extra op aan meerwaarde voor cliënten en maatschappij! Een waardevolle investering.

De Gravenruiters

Stichting De Gravenruiters is een manege waar ruiters met specifieke talenten eigen waarde creëren en werken aan een zelfstandig leven. Het heeft een belangrijke functie in de regio Almelo en sluit heel goed aan bij het beleid van de gemeente en nationale overheid om burgers te verbinden en actief te laten meedoen in de lokale samenleving. Met relatief weinig subsidie weet de stichting samen met ruiters, vrijwilligers en investeerders bijzondere activiteiten te organiseren. Het is een initiatief zonder façades en voorziet in de wens van de overheid om burgers en bedrijven actief te betrekken bij de invulling van sociaal beleid. De Gravenruiters geeft bijvoorbeeld invulling aan WMO beleid, is maatschappelijk verantwoord (MVO) en is een sociale onderneming in ontwikkeling (sociaal beleid uitvoeren met minder subsidies). De diensten en services zijn gericht op mensen met beperkingen – specifieke talenten – die hun dagelijks leven prettiger willen maken. Dat doen we via paardrijden – op maat aangepast aan de mogelijkheden van de betrokkenen – en via ondersteunend werk op maat voor mensen, die zich daardoor beter voelen. Mensen met specifieke talenten helpen via werk of hobby op maat leidt tot minder kosten voor onze maatschappij als geheel.

Social Return On Investment (SROI)

Om te kunnen aantonen dat een investering in De Gravenruiters tot minder kosten voor onze maatschappij als geheel leidt is door het SROI Netwerk voor Nederland en Vlaanderen een SROI analyse uitgevoerd. Social Return On Investment (SROI) is een wereldwijd en door de Nederlandse overheid erkende methode om interactief rendement van maatschappelijke investeringen te meten. Het maakt rendement zichtbaar door gesprekken te voeren met belanghebbenden in een project en hun mening samen met hen te vertalen in effecten, indicatoren en een financiële waarde. De inbreng van belanghebbenden en vooral gebruikers is bepalend voor de uitkomst van een SROI analyse.

Analyse van De Gravenruiters

Uit de analyse bij De Gravenruiters is gebleken dat voor de samenwerkende zorginstelling De Gravenruiters een goede plaats is om maatwerk faciliteiten te bieden aan cliënten van de zorginstelling die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met ouders van ruiters en een enkele ruiter zijn gesprekken gevoerd op locatie. Uit de gesprekken blijkt een enorme betrokkenheid op de manege (sommigen komen er al 30 jaar). De ouders spreken over een manege waar hun kinderen zich veilig voelen en de ruiters spreken zelf over goede contacten en vertrouwdheid met de vrijwilligers en instructrices. Gevraagd naar de mogelijkheden om te kunnen paardrijden op andere maneges in Almelo is het unanieme antwoord dat daar geen faciliteiten zijn voor ruiters met een beperking. Voor de ouders en de ruiters met specifieke talenten is het eenvoudig. De Gravenruiters is een deel van hun leven en het geeft structuur aan hun dagelijkse leven.

Mensen opwaarderen

Tot slot blijkt uit de SROI analyse dat De Gravenruiters mensen opwaardeert. Zowel de gesprekken met het dagelijks bestuur als de gesprekken met andere belanghebbenden laten dat zien. Vooral de ouders/ruiters hebben een belangrijke rol en benoemen een zichtbaar effect in relatie tot opwaarderen. Dit kan in een breder perspectief worden gezet. Het huidige klimaat in de Nederlandse samenleving wordt bepaald door een verschuiving van verzekeren en verzorgen naar verheffen en verbinden. De Gravenruiters heeft hierin een voorsprong en er is voldoende kracht aanwezig in de organisatie om daarin nog een volgende stap te zetten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de SROI analyse bij De Gravenruiters kunt u contact opnemen met Jillis Kors, j.kors@sroinetwerk.nl, docent en onderzoeker Saxion & voorzitter SROI Netwerk voor Nederland en Vlaanderen, lid Raad van Bestuur SROI Network Limited.

logo-SROI Netwerk
logo-Saxion
logo-The SROI Network

Ook investeren in maatschappelijke meerwaarde?

Maak uw donatie over op IBAN NL21 ABNA 0465 4665 16

Elke euro die in De Gravenruiters wordt geïnvesteerd levert een euro extra op aan meerwaarde voor cliënten en maatschappij! Een waardevolle investering.